Interim jobs Belgium

Executive Search – HR Interim

Begrip

Bij uitzendarbeid wordt een uitzendkracht (werknemer) in dienst genomen door een uitzendbureau (werkgever) met de bedoeling om te worden uitgeleend aan een gebruikende onderneming (klant van het uitzendbureau) en daar tijdelijke arbeid te verrichten.

Twee zaken zijn dus kenmerkend voor uitzendarbeid :

het gaat om de uitvoering van tijdelijke arbeid,
het gaat om een toegelaten vorm van terbeschikkingstelling van werknemers.
Verplichte erkenning van uitzendbureaus
Alleen erkende uitzendbureaus mogen in België aan uitzendarbeid doen.

De regels in verband met de erkenning van uitzendbureaus behoren niet tot de bevoegdheid van de federale overheid, maar worden vastgesteld door de gewesten.

Voor verdere informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met de diverse gewestelijke overheden.

Uitzendbureau

Een uitzendbureau (in Vlaanderen ook uitzendkantoor of interimkantoor genoemd) is een intermediair bedrijf op de arbeidsmarkt. Het bemiddelt tussen mensen die (tijdelijk) werk zoeken (de uitzendkracht) en bedrijven die (tijdelijk) mensen nodig hebben (de inlener).

De vacatures of werkaanbiedingen van uitzendbureaus zijn terug te vinden op de eigen websites en vinden ook steeds meer ingang op de vacaturebank van de VDAB (= Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). In de WIS-computers van de VDAB, te raadplegen in de regionale/lokale kantoren van de instelling, en op de website van deze overheidsdienst werden het werkaanbod van verschillende commerciële tewerkstellingssites samen met het eigen VDAB-potentieel geïntegreerd tot één groot vacatureaanbod. Er worden echter regelmatig problemen gemeld inzake het niet up-to-date zijn van een deel van de vacatures.

(Kandidaat-)uitzendkrachten dienen zich altijd vooraf in te schrijven als werkzoekende bij de VDAB. Dat is een wettelijke verplichting om in orde te zijn met de arbeidswetgeving en om rechten te openen binnen het stelsel van de sociale zekerheid, zoals het verkrijgen van een uitkering bij werkloosheid.