Interim jobs Belgium

Executive Search – HR Interim

BigInterim is een uitzendkantoor voor actief in Vlaanderen. Wij zijn een jong bedrijf in de uitzendsector met toegewijde werknemers en met een grote dynamiek.
Het werd opgericht vanuit concrete noden in enkele zeer specifieke bedrijfssectoren. Onze group bestaat uit een aantal bedrijven die vooral actief zijn in de haven-, maritieme- en logistieke sector. Deze sectoren hebben zeer eigen personeelsnoden die vaak buiten het aanbod van de modale interimkantoren vallen. Gekwalificeerde mensen met de nodige certificaten die snel inzetbaar zijn en beantwoorden aan de steeds strengere veiligheidsnormen.

Waarom een uitzendkantoor?

Uitzendarbeid is een vorm van wettelijk toegelaten tijdelijke arbeid. Er zijn drie partijen betrokken bij uitzendarbeid: het uitzendkantoor neemt een uitzendkracht (interim) in dienst en stelt deze ter beschikking van een gebruiker (de inlener). Het uitzendkantoor is de enige werkgever van de uitzendkracht. Wel wordt een deel van het werkgeversgezag overgedragen op de gebruiker (inlener).

Voor andere werkgevers dan uitzendkantoren is het in principe verboden om personeel ter beschikking te stellen en een gedeelte van het werkgeversgezag aan derden over te dragen (koppelbazen).

Uitzendkrachten worden volledig gelijkgesteld met andere werknemers, met alle rechten en plichten van de arbeidsreglementering. Zo heeft een uitzendkracht bijvoorbeeld recht op hetzelfde loon als een vaste werknemer en is in principe hun indienstneming van tijdelijke aard.

Uitzendkantoren zijn in Belgiƫ verplicht een voorafgaande erkenning te verkrijgen. De erkenningvoorwaarden en de te volgen procedure behoren tot de bevoegdheid van de verschillende gewesten.

De voordelen

 • Opvangen van pieken
 • Flexibele oplossingen
 • Snelle opstart en rekrutering
 • Professionele begeleiding van de uitzendkrachten
 • Outsourcen administratie maakt tijd en middelen vrij
 • Makkelijke doorstroom naar vaste aanwerving

 

Missie en doelen

 • Gegarandeerde kwaliteit door uitstekende dienstverlening
 • Ethisch zakendoen als drijfveer achter al onze activiteiten
 • Duurzaam beleid op alle bedrijfsniveaus
 • Ervaren en gemotiveerd team
 • Innovatief door permanente investering in mensen en uitrusting
 • Vereenvoudigde afhandeling van de administratie
 • Veiligheid, overal en altijd