gespecialiseerde detailhandel

INTERIM REPORT OF MARIMEKKO CORPORATION, 1 januari-30 september 2020: Marimekko heeft in het derde kwartaal in uitdagende omstandigheden haar netto-omzet verhoogd en haar resultaten verbeterd dankzij de verkoop op groothandelsniveau en aanpassingsmaatregelen.
E-mail afdrukvriendelijk aandeel
04 november 2020 01:00 ET | Bron: Marimekko Corporation
multilang-release
Marimekko Corporation, Tussentijds verslag, 4 november 2020 om 8.00 uur.

INTERIM REPORT OF MARIMEKKO CORPORATION, 1 januari-30 september 2020: Marimekko heeft in het derde kwartaal in uitdagende omstandigheden haar netto-omzet verhoogd en haar resultaten verbeterd dankzij groothandelsverkoop en aanpassingsmaatregelen

Deze uitgave is een samenvatting van het tussentijds verslag van Marimekko voor de periode januari-september 2020. Het volledige rapport is als pdf bij deze uitgave gevoegd en is ook beschikbaar op de website van het bedrijf op company.marimekko.com onder Releases & publications.

Het derde kwartaal in het kort

De coronaviruspandemie heeft nog steeds een grote impact op de mode-industrie en de gespecialiseerde detailhandel over de hele wereld. Ondanks de uitdagende situatie steeg de netto-omzet van Marimekko met 10 procent tot EUR 38,0 miljoen (Q3/2019: 34,5).
De netto-omzet werd vooral gestimuleerd door een gunstige trend in de groothandelsomzet in Finland en EMEA. De stijging van de Finse groothandelsomzet was mede te danken aan eenmalige promotionele leveringen. De detailhandelsomzet van Marimekko daalde matig gezien de omstandigheden, omdat de online verkoop goed bleef presteren en de detailhandelsomzet in Finland op hetzelfde niveau bleef als in de vergelijkingsperiode. Ook de detailhandelsverkopen omvatten ongeveer een miljoen euro aan omzet die in het tweede kwartaal niet als omzet werd geboekt als gevolg van de logistieke uitdagingen die de pandemische situatie met zich meebracht.
Het bedrijfsresultaat steeg tot 10,5 miljoen euro (7,8) en het vergelijkbare bedrijfsresultaat bedroeg eveneens 10,5 miljoen euro (7,8).
Het resultaat werd versterkt door een merkbare daling van de vaste kosten als gevolg van de aangepaste activiteiten en door een stijging van de netto-omzet. De vaste kosten werden ook verlaagd door subsidies die in verschillende landen werden toegekend om de negatieve gevolgen van de coronaviruspandemie te verzachten. Een daling van de relatieve verkoopmarge, die grotendeels te wijten was aan hogere logistieke kosten als gevolg van een toename van de online verkoop, had een verzwakkend effect op het resultaat.
Januari-september in het kort

Door de gevolgen van de coronaviruspandemie daalde de netto-omzet met 5 procent tot EUR 86,2 miljoen (1-9/2019: 90,7). De netto-omzet werd vooral verzwakt door een daling van de detailhandelsverkopen in Finland en Noord-Amerika en een daling van de groothandelsverkopen in de regio Azië-Pacific. Een deel van de daling van de netto-omzet werd gecompenseerd door een sterke groei van de online verkoop en een sterke trend in de Finse groothandelsverkopen, die deels te wijten was aan eenmalige promotionele leveringen.
Het bedrijfsresultaat steeg tot EUR 14,4 miljoen (14,1) en het vergelijkbare bedrijfsresultaat was eveneens EUR 14,4 miljoen (14,1). Het resultaat werd versterkt door een duidelijke daling van de vaste kosten als gevolg van de snelle aanpassingsmaatregelen van Marimekko. Een daling van de relatieve omzetmarge, die vooral te wijten was aan hogere logistieke kosten als gevolg van een toename van de online-omzet, alsmede een verminderde netto-omzet hadden een verzwakkend effect op het resultaat.
Financiële richtlijnen voor 2020 (zoals herzien op 18 september 2020)

De netto-omzet van de Marimekko Groep voor 2020 zal naar verwachting lager zijn dan in het voorgaande jaar en de vergelijkbare bedrijfswinst wordt geschat op ongeveer hetzelfde niveau als of lager dan het jaar ervoor.

In haar halfjaarlijks financieel verslag van 13 augustus 2020 verklaarde de onderneming dat de coronaviruspandemie in 2020 een aanzienlijke negatieve impact zal hebben op de netto-omzet en de rentabiliteit van Marimekko, maar omdat de situatie snel veranderde, was het niet mogelijk om een precieze schatting te geven van de impact van de pandemie op de activiteiten.

De risico’s en onzekerheden in verband met de coronaviruspandemie worden beschreven in het hoofdstuk over de belangrijkste risico’s en onzekerheidsfactoren van dit tussentijds verslag. 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47