mode-industrie

de wijzigingspercentages in de tabel zijn berekend op basis van exacte cijfers voordat de bedragen zijn afgerond op miljoenen euro’s. In het cijfer voor de vergelijkbare winst per aandeel is rekening gehouden met vergelijkbare posten als de vergelijkbare bedrijfswinst, inclusief het belastingeffect.

* Door de toepassing van IFRS 16 is de verhouding tussen nettoschuld en EBITDA per jaareinde voor het eerst gerapporteerd aan het einde van het boekjaar 2019. Het kengetal is berekend op basis van een vergelijkbare voortschrijdende 12-maands EBITDA.

** De cijfers voor de bruto-investeringen omvatten niet de impact van IFRS 16.

*** De omzet van de merken wordt weergegeven als een alternatief niet-IFRS-kerncijfer. De merkverkopen, bestaande uit de geschatte verkoop van Marimekko-producten tegen consumentenprijzen, worden berekend door de eigen detailhandelsverkopen van de onderneming en de geschatte detailhandelwaarde van de Marimekko-producten die door andere detailhandelaren worden verkocht, bij elkaar op te tellen. De schatting, gebaseerd op de gerealiseerde groothandelsverkopen en licentie-inkomsten van Marimekko, is onofficieel en is exclusief BTW. Het kengetal wordt niet gecontroleerd.

Tiina Alahuhta-Kasko, President en CEO, in samenhang met het verslag:

“Groothandelsverkopen en snelle aanpassingsmaatregelen hielpen Marimekko haar netto-omzet te verhogen en haar resultaten te verbeteren in een uitdagende werkomgeving. De aanhoudend sterke online verkoop ondersteunde de detailhandelsverkopen, omdat de pandemie het aantal klanten in de fysieke winkels bleef beïnvloeden.

“De coronaviruspandemie heeft nog steeds een grote invloed op de mode-industrie en de gespecialiseerde detailhandel over de hele wereld. Bij het beheer van deze uitzonderlijke crisis heeft Marimekko, naast het vermogen om snel te reageren en een internationaal aantrekkelijk en relevant merk, een uitgebreid assortiment aan lifestyleproducten en een divers bedrijfs- en distributiekanaalmodel als sterke punten gehad. Door de pandemie is de consument steeds meer geïnteresseerd geraakt in woningdecoratie, wat heeft geresulteerd in een robuuste groei van de verkoop van onze producten. Het ontspannen gevoel van onze prêt-à-porter-collectie – nu duidelijker dan voorheen – spreekt ook de consument in deze ongewone omstandigheden aan. Hoewel de pandemie begrijpelijkerwijs heeft geleid tot een vermindering van de voetafdruk in de winkels, zijn we er toch in geslaagd om de daling van de detailhandelsverkopen voor een groot deel te compenseren met onlineverkoop. We hebben ook een sterke groei van onze groothandelsverkopen gerealiseerd.

“In de periode juli-september 2020 steeg onze netto-omzet met 10 procent, ondanks de uitdagende situatie, en bedroeg EUR 38,0 miljoen (34,5). De netto-omzet werd vooral gestimuleerd door een gunstige trend in de groothandelsverkopen in Finland en EMEA. Onze detailhandelsverkopen daalden matig gezien de omstandigheden, aangezien de onlineverkopen goed bleven groeien. De netto-omzet in Finland steeg met 17 procent: de omzet in de groothandel groeide aanzienlijk, mede door eenmalige promoties, en de omzet in de detailhandel bleef op hetzelfde niveau als in de vergelijkingsperiode. Onze internationale omzet steeg met 2 procent dankzij de succesvolle groothandelsverkopen. Snelle aanpassingsmaatregelen en de groei van de netto-omzet verbeterden onze vergelijkbare bedrijfswinst, die met 34 procent steeg tot EUR 10,5 miljoen (7,8). Het resultaat werd ondersteund door subsidies die in verschillende landen werden toegekend om de negatieve gevolgen van de coronaviruspandemie te verzachten.

“In de periode januari-september 2020 daalde onze netto-omzet met 5 procent als gevolg van de gevolgen van de coronaviruspandemie en bedroeg EUR 86,2 miljoen (90,7). Het merendeel van de Marimekko-winkels over de hele wereld werd in het eerste of tweede kwartaal tijdelijk gesloten vanwege de pandemie. De netto-omzet werd vooral verzwakt door een daling van de detailhandelsverkopen in Finland en Noord-Amerika en een daling van de groothandelsverkopen in de regio Azië-Pacific. Een deel van de daling van de netto-omzet werd gecompenseerd door een bloeiende onlineverkopen en een sterke trend in de Finse groothandel.

48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

(in miljoen EUR) 7-9/ 2020 7-9/ 2019 Wijziging, % 1-9/ 2020 1-9/ 2019 Wijziging, % 1-12/ 2019

Netto-omzet 38,0 34,5 10 86,2 90,7 -5 125,4
Internationale omzet 15,0 14,8 2 38,3 41,5 -8 54,3
% van de netto-omzet 40 43 44 46 43
EBITDA 13,6 11,0 24 23,8 23,5 1 29,7
Vergelijkbare EBITDA 13,6 11,0 24 23,8 23,5 1 29,7
Bedrijfsresultaat 10,5 7,8 34 14,4 14,1 2 17,1
Vergelijkbare bedrijfswinst 10,5 7,8 34 14,4 14,1 2 17,1
Bedrijfswinstmarge, % 27,7 22,7 16,7 15,5 13,6
Vergelijkbare bedrijfswinstmarge, % 27,7 22,7 16,7 15,5 13,6
Resultaat over de periode 8,0 6,4 25 10,3 10,9 -5 13,0
Winst per aandeel, EUR 0,98 0,79 25 1,27 1,34 -6 1,61
Vergelijkbare winst per aandeel, EUR 0,98 0,79 25 1,27 1,34 -6 1,61
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 12,6 10,9 15 12,2 21,2 -42 29,0
Rendement op investering (ROI), % 20,7 17,3 17,9
Eigen vermogensratio, % 44,6 39,8 40,2
Nettoschuld / EBITDA (voortschrijdende 12 maanden) * 0,15 – 0,35
Bruto-investeringen ** 0,4 0,4 -8 1,2 1,3 -6 2,6
Personeel op het einde van de periode 428 437 -2 450
buiten Finland 89 100 -11 98
Merkomzet *** 81,5 64,4 27 209,1 176,8 18 250,8
buiten Finland 50,7 39,5 28 145,8 111,4 31 156,6
aandeel in de internationale verkoop, % 62 61 70 63 62
Aantal winkels 151 147 151