Wat is een interim

Interim-management is het tijdelijk ter beschikking stellen van managementmiddelen en -vaardigheden. Interim management kan gezien worden als de korte termijn opdracht van een bewezen zwaargewicht interim executive manager om een periode van transitie, crisis of verandering binnen een organisatie te managen. In deze situatie kan een permanente rol onnodig of onmogelijk zijn om op korte termijn te vinden. Daarnaast kan er intern niemand zijn die geschikt is voor of beschikbaar is om de functie in te vullen.

De interim managementwaarde

Er zijn verschillende factoren die het interim management steeds populairder en kostenefficiënter maken voor klantenorganisaties. Deze factoren worden getypeerd als een ‘waardepropositie’ die interim-managers aan hun klanten bieden.

Hoewel er enige variatie is in de marges van interim management (met uitzendkrachten, freelancers, aannemers en consultants) zijn de volgende factoren typerend voor de waardepropositie van interim management:

Interim-managers kunnen binnen enkele dagen in plaats van weken of maanden in functie zijn, wat essentieel is wanneer de tijdsdruk groot is. Omdat ze geoefend zijn in het snel inspelen op de situatie, worden ze snel effectief als ze bij een klantorganisatie aan de slag gaan. Door hun ervaring en expertise voeren interim-managers ook effectief en snel opdrachten uit en voeren ze deze uit.

Interim-managers werken doorgaans op senior niveau in de klantorganisatie en zijn vaak zinnig overgekwalificeerd voor de taken die zij op zich nemen. Zij brengen vaak vaardigheden en kennis mee die anders niet aanwezig zijn, om een specifieke vaardigheidskloof of probleem aan te pakken. Hun ervaring en expertise stelt hen in staat om productief te zijn en vanaf het begin een merkbare impact te hebben, waardoor de kans op succes wordt gemaximaliseerd.

Zonder zich te laten leiden door de politiek of de cultuur van het bedrijf, bieden interim-managers een nieuw perspectief en kunnen ze zich concentreren op wat het beste is voor het bedrijf. Als zelfstandige ondernemers zijn ze in staat om een eerlijke bijdrage te leveren zonder een bedreiging te vormen voor het zittende managementteam. Omdat ze geen deel uitmaken van een groter bedrijf worden ze niet onder druk gezet om hun opdracht onnodig uit te breiden.

In plaats van een louter adviserende rol op zich te nemen, zijn interim-managers managers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van een bepaald bedrijf of project. Zij zijn verantwoordelijk voor de resultaten.

Het werken op of nabij bestuursniveau geeft interim managers de autoriteit en geloofwaardigheid om significante veranderingen of transities binnen een bedrijf te bewerkstelligen. In tegenstelling tot een ‘uitzendkracht’ zijn zij er niet alleen om ‘het fort te houden’. Ze voegen actief waarde toe aan de organisatie van de klant door hun expertise en aanpak, ook als het werk en de te nemen beslissingen moeilijk zijn.

Interim-managers voegen waarde toe door hun vaardigheden en expertise in te zetten om een resultaat, oplossing, service of risicobeperking te leveren die een zinvolle ‘return on investment’ oplevert voor een klant. Interim-managers worden betaald op basis van het inzicht in de doelen en doelstellingen die worden uitgevoerd en geleverd, en niet alleen op basis van aanwezigheid.

Interim-managers handhaven een hoge professionele standaard omdat hun toekomstige werk afhankelijk is van verwijzingen en een succesvolle staat van dienst. Zij hebben daarom belang bij het succes van de opdrachten die zij uitvoeren. Dit staat in schril contrast met andere ‘uitzendkrachten’ die ook op zoek zijn naar een ‘vaste baan’ of gewoon gemotiveerd zijn door een dagtarief of het verlengen van hun dienstverband.

Interim-managers zijn beschikbaar om fractioneel of in deeltijd te werken. Vooral in kleinere organisaties kunnen hun vaardigheden slechts één of twee dagen per week nodig zijn. De Fractional Executive bespaart bedrijven geld omdat ze alleen betalen voor wat ze nodig hebben.

Doel en gebruik van “Acting” Versus “Interim”

Een ACTIEVE aanstelling wordt gedefinieerd als een functie die op tijdelijke basis wordt vervuld ter vervanging van een gewone niet-gerubriceerde werknemer die met verlof is. De verwachting is dat de reguliere medewerker in de toekomst terugkeert naar zijn of haar reguliere functie. Bij het creëren van handelende functies in het online recruitmentsysteem moeten afdelingen de functiebenaming “Academisch loon” gebruiken. Alle “waarnemende” benoemingen zijn academische loonaanstellingen, aangezien het gaat om tijdelijke, kortdurende benoemingen.

Handelende benoemingen moeten worden goedgekeurd door de HR-manager van BC.

Tussentijdse aanstelling
Een INTERIM-afspraak wordt gedefinieerd als een functie die op tijdelijke basis wordt ingevuld terwijl er een zoekactie wordt uitgevoerd of een afdeling/eenheidsreorganisatie plaatsvindt.

Wanneer iemand wordt aangesteld voor een Interim-functie via een niet-concurrerend proces, moet de aanstelling worden goedgekeurd door het Office of Equity & Inclusion (OEI) (ontheffing van de zoekactie). In deze situatie worden afdelingen aangemoedigd om contact op te nemen met OEI (Affirmative.Action@oregonstate.edu) om hun verzoek te bespreken alvorens een “vul”-actie in te dienen via het online wervingssysteem.

Bij het aanstellen van iemand voor een Interim-functie via een competitief proces, moet de Initiator een competitieve “vul”-actie indienen via het online rekruteringssysteem om het rekruterings- en selectieproces te beginnen.

Op zoek naar een